Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Kui kursusele on Proctorio liides lisatud, siis selle seadistamine testi juurde on järgmine (eeldusel, et kasutatakse Chrome ja Proctorio Chrome pistikprogrammi)


Kas uue või juba olemasoleva test seadete juurde tekib uus valik Proctorio Settings ning selle valimisel avaneb testi seadete juurde hulk võimalusi, mida saab iga testi vajadustele vastavalt kohandada. Testi nime juurde tekib automaatselt täiendus (Remotely Proctored), mida näevad ka tudengid. Test peab olema ajaliselt piiratud, samuti on soovitav seadistada test nii, et kõik küsimused kuvatakse ühel lehel. See vähendab valepositiivsete veateadete hulka hilisemal testitulemuste kuvamisel. Ei pea, on soovitav.

Võimalused, mis testi kontrollimisel avanevad õppejõule

Teadmiste kontrolli on võimalik salvestada, valides selleks siis ikoonidel soovitud info hulga. Mida Proctorio ise ei soovitanud kasutada (kuigi ka meie saame) on ruumi 360 kraadi salvestamine enne teadmiste kontrolli. Seda funktsionaalsust on küll neilt tellitud, kuid selle teostamine on väga kohmakas (tudeng peab sisuliselt arvuti veebikaamera abil ruumile tiiru peale tegema) ning kasutajatelt tagasiside või hinnang sellele on väga halb olnud. Ühesõnaga kui väga vaja ei ole, siis pigem vältida selle sisse lülitamist.Lisaks on võimalik eksamineeritava arvuti keskkonda erineval moel muuta vähem kasutatavaks millegi muu, kui teadmiste kontrolli läbiviimiseks.

Osa tingimusi/piiranguid peab olema täidetud enne, kui testi saab tegema hakata (nt avatud sakid veebilehitsejas, mitu ekraani arvuti külge ühendatud jms)

Osa valikutest on mitme parameetriga (nt Force Full Screen, kus saab valida, kui rangelt seda nõude järgimist kontrollitakse). Kogemuslikult Severe (0 sekundit) valik lõopetab testi koheselt, kui hakata testi lehelt kuskile mujale üritama minna.

Funktsionaalsust katsetades Clear Cache tühjendas ka Moodle sessiooni küpsised, mis muutis testi tegemise võimatuks, seega kuni pole lõpuni selge, milles asi, soovitaks vältida selle piirangu rakendamist.Järgmine plokk on kahetine kontrollide hulk - ühelt poolt kontrollitakse, kas eksamineeritava arvuti üldse vastab nõuetele (on olemas kaamera, mikrofon, on installitud Chrome ja Proctorio pistikprogramm), Auto ID Check on kasutusel selleks, et eksamineeritav enne testi algust oma isikut tõendavat dokumenti kaamerasse näitaks, identifitseerimaks ennast. 

Sarnaselt 360 kraadi ruumi salvestamisele, ei soovita allkirja kontrolli kasutada.Lõpetuseks on võimalik ka pakkuda eksami läbimiseks hõlbustavaid vahendeid, nagu kalkukaator, kui ka märkmete tegemise võimalus. Kõik tegevused nende vahenditega samuti salvestatakse.


NB! Kõiki seadistusi mida tehakse, on võimalik muuta seni, kuni esimene testi tegija alustab testi tegemist. Pärast seda lähevad kõik valikud lukku ning neid enam muuta pole võimalik!

Konsultatsiooniks palun võtta ühendust

Siim Vene siim.vene@taltech.ee

Silver Abozenko silver.abozenko@taltech.ee 

  • No labels