Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui eksamineeritavad lõpetavad testide tegemist, siis väikese viivitusega tekib Moodles testi tegemise juurde täiendav link View Proctorio Gradebook.

Sellele vajutamisel kuvatakse Moodle keskkonnas Proctorio teenuse analüütika vaadet, kus kõik eksamineeritavad on nimekirjas koos juba antud esialgse hinnanguga nende tubliduse kohta. Lisaks tuleb märkida, et kui testitavate hulk on suurem, arvutab süsteem kõikide testitavate peale välja baastaseme, millest deviatsioone märgitakse ära Abnormalities väljal.

Antud näite puhul Siim Usin Tudeng on saanud endale kahtlustuse mitte nii väga korralikus käitumises, ning punasega on märgitud isikut tõendava dokumendi kehtivus. Lähemalt asja uurides selgub tõepoolest, et Siim on kasutanud ID kaardi asemel hoopis tankla kliendikaarti.


Eksamineeritava tegevuse paremaks hindamiseks on kogu tegevusest ka logi, kus kõik tegevused, mis võivad olla kahtlased on ajatempliga märgistatud. Logikirjele klikkides viiakse kohe ka video ja helipilt samasse kohta ajateljel, ning situatsiooni on võimalik õppejõu poolt läbi mängida ja hinnata, kas tegelikult oli ka tegemist kahtlase tegevusega.


Kuna masinad võivad eksida (algoritmid on ikkagi inimeste poolt kirjutatud), siis on Proctorio Settings lehel võimalus seadistada tasemeid, mis võivad kvalifitseeruda rikkumisena. Neid seadeid saab erinevalt testi enda seadetest (mis peale esimese eksamineeritava alustamist lukustatakse) korduvalt muuta. Selle tagajärjel muutub iga kord ka eksamineeritavate käitumise riskiskoor. See aitab eemaldada mitte-vajalikku müra mida algoritmid võivad käsitleda kui kahtlast tegevust, ning paremini keskenduda päris probleemide kindlaks tegemisele.
Suures laastus ongi kõik, head eksperimenteerimist! Süsteem kogu oma keerukuse juures on tegelikult päris lihtne kasutada.

Konsultatsiooniks palun võtta ühendust

Siim Vene siim.vene@taltech.ee

Silver Abozenko silver.abozenko@taltech.ee 

  • No labels