Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käesolevalt lehelt leiad haridustehnoloogiakeskuse soovitused ja juhendmaterjalid õppetöö läbiviimiseks e-õppes. Juhendmaterjalid on teemade kaupa leitavad käesoleva lehe alamlehtedel. Alamlehtedel navigeerimiseks kasuta vasakus servas olevat lehepuud.


Koolitused ja veebiseminarid õppejõududele

Iseõppe materjalid õppejõududele

Kuhu pöörduda küsimuste korral

Kui teil on probleeme Uni-IDga või tarkvara installimisel, siis palun pöörduge aadressile helpdesk@taltech.ee, tel 620 3333.

Kui teil on probleeme Moodle’isse sisselogimisel, pöörduge palun moodle@taltech.ee, tel 620 3608.

Kui vajate abi Moodle'i kursuse seadistamisel või MS Teamsi kasutamisel, pöörduge palun oma teaduskonna haridustehnoloogi poole. Kontaktid leiab siit.

Haridustehnoloogiakeskuse kontaktid | hinnakiri

Haridustehnoloogiakeskus Facebookis



  • No labels