Õppeinfosüsteemi info

Uudised / News

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

Otsing / Search


Töötaja uute õiguste saamiseks ÕIS-i on vajalik üksuse juhi avaldus.


To acquire new rights for an ÕIS user, application by the head of the department must be provided.

ois@taltech.ee

tel 620 3460

Ülle Laur

ulle.laur@taltech.ee

tel 620 3508

Õppeainete ja õppekavadega seotud küsimused (nt aine- ja õppekavade muutmine), õppejõudude lisamine andmebaasi


Questions regarding courses and study programmes (e.g making changes to courses and study programmes), adding proffessors to the database

oppekavad@taltech.ee

tel 620 3492


Viimati uuendatud artiklid / Recently updated articles