Atesteerimiste haldamine

READ IN ENGLISH HERE

Atesteerimisõiguste andmine

 1. Dekanaat määrab isikud, kellel on õigus atesteerimisõiguseid anda ning õiguste saamiseks saata kiri ois@taltech.ee.
 2. Dekanaadi töökohal ÕIS2s määratakse isikud, kellel on õigused õppekavade ja peaerialade lõikes.

  NB! Kui õppekava juures peaeriala ei märgita, siis valitud isik saab õppekava kõikide peaerialade atesteerimise õigused. 
Atesteerimise ettevalmistamise juhend atesteerimise läbiviijale

Järgmise atesteerimise aega saab määrata nii õppeaasta sügissemestriks kui ka kevadsemestriks. Esimese semestri doktorandil määratakse see immatrikuleerimisel automaatselt. Teistel doktorantidel  määratakse järgmise atesteerimise aeg atesteerimisel. 

 1. Atesteerimise aega on mõjuval põhjusel võimalik muuta vaates  DOKTORANDID. 

 2. Enne atesteerimist tuleb ÕIS-is lisada atesteerimise kuupäev. Atesteerimise kuupäev määratakse õppekava või õppekava peaeriala kaupa. 

 3. Kui atesteerimise kuupäev on määratud, kuvab süsteem doktorandid (Muuda valiku all) atesteeritavate nimekirja.

 4. Atesteeritavate nimekiri tuleb enne atesteerimist kinnitada.
  Enne kinnitamist kontrolli kas nimekiri on korrektne:

  1. Akadeemilisel puhkusel viibijale määra uus atesteerimise periood (vaade Doktorandid)

  2. Vajadusel saab täiendava atesteerimise määrata enne plaanilist atesteerimist, sügissemestri lõpus. Selleks muudab atesteerimise eest vastutav töötaja atesteerimise aja semestri täpsusega.

 5. Pärast protokolli allkirjastamist registreeri protokoll ÕISis.
Atesteerimine ja atesteerimiskomisjoni protokolli koostamine

NB! Atesteerimisprotokolli ei saa koostada, kui puuduvad doktorandi juhendaja hinnang ja hinne.

 1. Atesteeritava doktorandi kohta atesteerimisekomisjoni protokolli sisestamiseks vali doktorandi vaate viimasest veerust Muuda:  
 2. Avaneb aken doktorandi atesteerimistulemuste sisestamiseks.
 3. Kui kõikide doktorantide on atesteerimise  andmed on sisestatud, saab protokolli trükkida ja kinnitada.
 4. Kui protokoll on kinnitatud, tuleb see registreerida.