Atesteerimine juhendajale

READ IN ENGLISH HERE

Doktorandi tegevuskava hindamine

  1. Põhijuhendajale saadetakse ÕIS-is teavitus, kui tema doktorant on esitanud tegevuskava. 
  2. Hiljemalt üks nädal enne atesteerimist peab põhijuhendaja ÕIS-is andma hinnangu doktorandi tegevuskava aruandele. Kui põhijuhendaja ei ole oma hinnangut tähtaegselt esitanud, saadab ÕIS selle kohta teavituse. Aruandele hinnangu andmiseks vali menüüst „Minu doktorandid“ ja hinnatava doktorandi järelt „Muuda“.
  3. Avaneb vaade doktorandi andmete ja tegevuskavaga. Vali doktorandi tegevuskavast „Muuda“.

4. Avaneb tegevuskava redigeerimise aken. Täida ära väljad „põhijuhendaja hinnang“ ja „põhijuhendaja hinne“. Põhijuhendaja hinnangu võib lisada ka failina (PDF).

Põhijuhendaja hinne täidetakse vastavalt õppekorralduse eeskirja §16 lõikes 2 toodud skaala alusel. Kui andmed on sisestatud, vajuta „Salvesta“.

5. Juhul, kui tegevuskavasse on vaja doktorandi poolt parandusi teha, siis täida ära väli „kommentaar“ ja vajuta „tagasi täpsustamiseks“.

Kui doktorant on parandused ära teinud ja tegevuskava uuesti esitanud, tuleb põhijuhendajale selle kohta teade ning tegevuskava tuleb uuesti üle vaadata ja anda oma hinnang.

6. Kui andmed on korrektselt sisestatud ja valmis esitamiseks, vajuta „Esita“.