Atesteerimine

READ IN ENGLISH HERE

Doktorandi 1. semestri atesteerimine

  1. Doktorandi esimese semestri atesteerimiseks peab doktorant ÕISi sisestama lõputöö pealkirja eesti keeles, lõputöö pealkiri inglise keeles, annotatsioon, CERCS klassifikaatori.

Atesteerimiseks peab ta lisama uurimisplaani,  kirjanduse ülevaate.  Uurimisplaani ja kirjanduse ülevaate saab lisada PDF failina.

NB!  Kui väljad on täidetud, salvesta!

NB! Kui tegevuskava on esitatud, siis pärast seda ei saa muuta ülaltoodud välju!

2. Atesteerimiseks  tegevuskava koostamine toimub  alajaotises Doktorandi tegevuskava juures. NB! Faili lisamisel palun kontrolli, et üleslaetav fail avaneks korrektselt.

3. Andmeid saab vahepeal salvestada.

4. Kui kõik andmed on sisestatud, tuleb vajutada nuppu Esita.

NB!Pärast ESITA vajutamist ei saa enam tegevuskava muuta.  

Materjalid tuleb esitada hiljemalt kaks nädalat enne atesteerimise toimumise kuupäeva.