Info uuele uliõpilasele / Information for new student

 ENG

Juhendid ja nõuanded ÜLIÕPILASTELE

Seoses Teie õppima asumisega Tallinna Tehnikaülikooli on teile loodud ülikooli poolt elektrooniline identiteet "Uni-ID", mis koosneb kasutajatunnusest ja salasõnast. 

Esmase Uni-ID konto parooli seadistamiseks saadetakse Teile e-kiri esmase parooliga
või viitega parooliseadistamise keskkonnale pass.taltech.ee, juhul kui kasutaja konto on Eesti isikukoodiga seotud.

Kontole rakendub ka kahetasemeline isikutuvastus.

Rohkem infot Uni-ID kohta leiad siit ja koondjuhendi siit.

Instructions and advice for STUDENTS 

In connection with your commencement of studies at the Tallinn University of Technology, the university has created an electronic identity "Uni-ID" for you, which consists of a username and password.

To set a password for your Uni-ID account, an email with the initial password will be sent to you
or with a reference to the password resetting environment pass.taltech.ee, if your account has been tied to the Estonian ID number.

A two-level authentication also applies to the account.

You can find more information about the Uni-id here and a general guide here.