Eduroam wifi

Eduroam ehk lühend väljendist Education Roaming (rändlus akadeemilistes võrkudes) on projekt, mille eesmärgiks on võimaldada teadlastele ja tudengitele vaba juurdepääs internetile olenemata asupaigast. Eduroam on ülemaailmne föderatsioon, mis pakub võrguühendust kõikide liikmesasutuste kasutajatele.
Nii on võimalik kasutada ka välisriikides viibides arvutis seadistusi muutmata eduroam võrku. Kõik eduroami ligipääsupunktid on ühise võrgutunnusega (SSID: eduroam), mis lihtsustab oluliselt kasutaja sülearvuti häälestamist.

Eesti eduroami juurdepääsupunktid on leitavad kaardilt: www.eduroam.ee
Ülejäänud maailma kohta leiab infot kaardilt www.eduroam.org klikkides huvipakkuval piirkonnal ja riigil.

CAT- Configuration assistant tool . „Seadistamise tööriist“

Eeldused

Ligipääsuks on vajalik Uni-ID konto


Ühenduse seadistamine

1. Eduroam ühenduse seadistamise tööriista allalaadimiseks avage internetilehekülg https://cat.eduroam.org

2. Vajutage lehe allservas olevat nuppu „Download your eduroam installer“


3. Lehe servas avaneb väike aken, kus peate valima „TalTech“ NB! Kui te ei asu ülikoolis või õiget valikut ei ilmu, siis palun kasutage otsinguriba ning sisestage käsitsi „TalTech“

4. Leht tuvastab teie arvutis operatsioonisüsteemi ning pakub sobiliku seadistusprogrammi

5. Laadige õige tööriist alla ning käivitage see.

6. Vajutades „next“ saate teate, et käivitatud programm seadistab eduroam ühenduse vaid Tallinna Tehnikaülikooli kasutajale, kus peate vajutama „OK“


7. Sisestage oma kasutajanimi kujul uni-id@TTU.EE ning oma parool kaks korda.8. Oodake kui seadistused tehakse ning kui ilmub allolev teade installeerimise lõppemise kohta, siis vajutage „Finish“


9. Kui Te olite installerimise ajal ühendatud mõne teise WIFI võrguga, siis võite nüüd selle lahti ühendada ning valida raadiovõrgu „eduroam“


Käsitsi seadistamine


Security type: WPA2-enterprise
Encryption type: AES
Authentication method: Microsoft:protected EAP (PEAP), secured password MSCHAP v2


Telefoni seadistamine

Google Play Store'st  tuleb „Eduroam CAT“ rakenduse installida. Seda avades valite Tallinn University of Technoloy, sisestate Uni-ID tunnused ja vajutate install. Seejärel ühendatakse Eduroam wifi automaatselt.


Probleemide korral pöörduge IT HelpDeski.Eduroam, or Abbreviation for Education Roaming, is a project that aims to give researchers and students free access to the Internet, no matter where they are. Eduroam is a global federation that provides network access to users of all member institutions.

This allows you to use the eduroam network without changing the settings on your computer while abroad. All eduroam access points have a common network identifier (SSID: eduroam), which makes it much easier to set up a user's laptop.

Estonian eduroam access points can be found on the map: www.eduroam.ee Information about the rest of the world can be found on the map www.eduroam.org by clicking on the region and country of interest.


CAT- Configuration assistant tool. "Configuration Tool"

Prerequisites

A Uni-ID account is required for access


Setting up the connection

  1.  Eduroam ühenduse seadistamise tööriista allalaadimiseks avage internetilehekülg https://cat.eduroam.org
  2. Click the "Download your eduroam installer" button at the bottom of the page3. A small window will open at the side of the page, where you must select "TalTech" NB! If you are not in university or the right choice does not appear, please use the search bar and enter "TalTech" manually


4. The page detects the operating system on your computer and provides a suitable setup program

5. Download the correct tool and run it.


6. By clicking "next" you will receive a message that the launched program will set up the eduroam connection only for the user of Tallinn University of Technology, where you have to press "OK"

7. Enter your username in the form uni-id@TTU.EE and your password twice.

8. Wait for the settings to complete and click "Finish" when the installation message below appears.


9.  If you were connected to another WIFI network during the installation, you can now disconnect it and select "eduroam" for the wireless network.


Manual setup

Security type: WPA2-enterprise

Encryption type: AES

Authentication method: Microsoft: protected EAP (PEAP), secured password MSCHAP v2


Setting up your phone

The "Eduroam CAT" app must be installed from the Google Play Store. When you open it, select Tallinn University of Technoloy, enter the Uni-ID IDs and press install. Eduroam wifi will then be connected automatically.


Contact the IT HelpDesk if you have any problems.