Eduroam wifi

Eduroam ehk lühend väljendist Education Roaming (rändlus akadeemilistes võrkudes) on projekt, mille eesmärgiks on võimaldada teadlastele ja tudengitele vaba juurdepääs internetile olenemata asupaigast. Eduroam on ülemaailmne föderatsioon, mis pakub võrguühendust kõikide liikmesasutuste kasutajatele.

Nii on võimalik kasutada ka välisriikides viibides arvutis seadistusi muutmata eduroam võrku. Kõik eduroami ligipääsupunktid on ühise võrgutunnusega (SSID: eduroam), mis lihtsustab oluliselt kasutaja sülearvuti häälestamist.

Eesti eduroami juurdepääsupunktid on leitavad kaardilt: www.eduroam.ee

Ülejäänud maailma kohta leiab infot kaardilt www.eduroam.org klikkides huvipakkuval piirkonnal ja riigil.

Eeldused

Ligipääsuks on vajalik Uni-ID konto


Eduroam, or Abbreviation for Education Roaming, is a project that aims to give researchers and students free access to the Internet, no matter where they are. Eduroam is a global federation that provides network access to users of all member institutions.

This allows you to use the eduroam network without changing the settings on your computer while abroad. All eduroam access points have a common network identifier (SSID: eduroam), which makes it much easier to set up a user's laptop.

Estonian eduroam access points can be found on the map: www.eduroam.ee

Information about the rest of the world can be found on the map www.eduroam.org by clicking on the region and country of interest.

Prerequisites

A Uni-ID account is required for access