Virtuaalne Töölaud / Virtual Desktop

Virtuaalne Töölaud on ligipääs ülikooli tarkvarale ja riistvarale

Uni-ID abil (tudengitele. õppejõududele, teadlastele ja töötajatele)


Saadaolevad ressursid


VDI-VisualStudio - Windows 10, Visual Studio 2019

ICT-Classroom - ICT  klasside arvuti

VDI-Andmebaasid - Windows 10, Microsoft Office, Enterprice Architect, Rational Rose, pgAdmin, Oracle SQL Developer

VDI-Linux-Suse - Suse Linux Enterprice Desktop, ICT maja klassi Linux-i virtuaalne analoog

Ligipääsu on võimalik käivitada veebilehitseja vahendusel või app abil


Virtuaalse töölaua kasutamine


 • Sisselogimisel kasutage Uni-ID kasutajanime ja parooli • Valige ja käivitage Virtuaalne TöölaudVirtuaalse töölaua seadistamine 


 • Seadistage failide jagamine
  Avage seaded
  Valige - Drive Sharing
  Lisage või eemaldage kaustasi mida soovite Virtuaal Töölaual kasutada
  NB! Virtuaal Töölaual salvestage failid ainult sellega jagatud kaustadess • Seadistage Audio-Video seadmed
  Avage seaded
  Valige - Real Time Audio-Video
  Valige rippmenüüst vastavad seaded • Seadistage Monitorid
  Avage seaded
  Valige konkreetne Virtuaalne Töölaud
  Display rippmenüüst tehke valik


The Virtual Desktop is access to university software and hardware

Using Uni-ID (for students, teachers, researchers and staff)


Available resources


VDI-VisualStudio - Windows 10, Visual Studio 2019

ICT-Classroom - ICT  Classes Computer

VDI-Andmebaasid - Windows 10, Microsoft Office, Enterprice Architect, Rational Rose, pgAdmin, Oracle SQL Developer

VDI-Linux-Suse - Suse Linux Enterprice Desktop, an ICT house class Linux virtual analogue

Access can be initiated via a web browser or the app


Using the virtual desktop


 • Use your Uni-ID username and password to log in • Select and launch the Virtual Desktop


Configure a virtual desktop


 • Set up file sharing
  Open settings
  Select - Drive Sharing
  Add or remove folders that you want to use on the Virtual Desktop
  NB! In Virtual Desktop - Only save files to folders shared with desktop • Set up Audio-Video devices
  Open settings
  Select - Real Time Audio-Video
  Select the appropriate settings from the drop-down menu
 • Set up Monitors
  Open settings
  Select a specific Virtual Desktop
  Select from the Display drop-down menu