Tarkvara üliõpilasele

Ülikooli siht on tarkvaralitsentse hankida selliselt, et nende kasutamine oleks võimalik kõigil töötajatel ja üliõpilastel.

Hetkel saada olevad tarkvarad on järgmised:

  • ArcGis - kõik tooted õppe- ja teadustöö eesmärgil

  • SolidWorks - õppeeesmärgil

  • ChemDraw - õppeesmärgil

  • AutoDesk - kõik tooted õppeeesmärgil

  • Labview - kõik tooted õppe- ja teadustöö eesmärgil

  • MathWorks (Matlab, Simulink) - kõik tooted õppe- ja teadustöö eesmärgil

Nende tarkvarade kasutamiseks omas arvutis palume ühendust võtta IT HelpDeskiga ning leppida teile sobiv paigaldamise viis või aeg.


Microsoft Office

TalTech kõigile töölepingulistele töötajatele ja üliõpilastele võimalust laadida isiklikku arvutisse tasuta Office kontoritarkvara pakett. Seda läbi Office365 teenuse.
Kõigil üliõpilastel on laadimise õigus lisatud automaatselt.

Juhend office laadimiseks asub siin: Microsoft Office


IT teaduskonna töötajad ja üliõpilased

Microsoft Imagine Academy on nüüd Azure Dev Tools for Teaching. https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
Kõik IT tudengid ja töötajad omavad automaatset ligipääsu, tingimusel, et neil on töötav TalTech Uni-ID, millega tuleb sisse logida ja ennast registreerida.