AutoCAD

Üliõpilastel on võimalik saada AutoCAD tarkvara litsents üheks aastaks tasuta.
Selleks tuleb minna lehele: http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
1. Tehke omale kasutaja kasutades @taltech.ee aadressi.
2. Laadige programm ja installige.

Et töötajate lokaalsetes ülikooli arvutites kõik töötaks ka üle Directaccessi:

TalTech lokaalses tööarvutis installimiseks saab meedia kätte siit: https://livettu.sharepoint.com/:f:/s/software/EifshAm0IV1AmaUkIxeBPy8BJyHlIZHJEzss2XNsGqOY1g?e=O36hsO
Lisaks VPN ühenduse loomisele on vaja sättida ka järgmised süsteemimuutujad:

FLEXLM_TIMEOUT=8000000 (kaheksa miljonit!) ja FNP_IP_PRIORITY=6

Süsteemimuutujatele ligi saab käsuga: "rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables"

Kui installi käigus Autocad serveri aadressi ei küsi, siis saab selle seal ise lisada läbi menüü.
Valida siis single license server ja aadress on: lic-autodesk.intra.ttu.ee
Ja juhul kui Autocad küsib esmasel käivitamisel kas single või multi-user siis valida multi-user.