ArcGIS

Veenduge, et teil on olemas Uni-ID konto: https://wiki.ttu.ee/it/et/doc/uni-id

Installimeedia ligipääs:

Valite ArcGIS_Desktop_1081_175110.exe

Et oleks võimalik ka välisvõrgust ArcGis aktiveerida tuleb luua VPN ühendus. Enne installimist palun veenduge, et ühendus on aktiivne.

Litsetnsiserverile ligipääs:

  • Kui ühendatakse ülikooli võrgu seest või töötajatele mõeldud Forti VPN kaudu, siis litsentsiserver on "lic-esri.intra.ttu.ee".
  • Teistmoodi (näiteks tudengitele mõeldud EDU VPN kaudu või TalTech WiFi võrgust) see võib mitte töötada ja kasutatakse selle asemel litsentsiserveriks "193.40.250.192".


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ArcGIS Pro

Uni-ID abil saate meedia kätte siit: https://livettu.sharepoint.com/:f:/s/software/EoeSboSgaypKoF0OSaWZdGIBpAyTD2ymDPp4-4QYlOogoQ

Valite sealt ArcGISPro_25_172639.exe

ArcGIS Pro 2.5 eelduseks on NET Framework 4.8 RuntIme

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

Litsetnsiserverile ligipääs:

  • Kui ühendatakse ülikooli võrgu seest või töötajatele mõeldud Forti VPN kaudu, siis litsentsiserver on "lic-esri.intra.ttu.ee"..
  • Teistmoodi (näiteks tudengitele mõeldud TORU VPN kaudu või TalTech WiFi võrgust) see võib mitte töötada ja kasutatakse selle asemel litsentsiserveriks "193.40.250.192".


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23


Make sure you have a Uni-ID account: https://wiki.ttu.ee/it/en/doc/uni-id

Installation media access:

Select ArcGIS_Desktop_1081_175110.exe

You must also have a VPN connection to be able to activate ArcGis from an external network. Please make sure the connection is active before installing.

Access server access:

  • If connected within the university network or via the Forti VPN for employees, the license server is "lic-esri.intra.ttu.ee".
    Alternatively (for example, via the EDU VPN for students or the TalTech WiFi network), it may not work and will be used as the "193.40.250.192" license server instead.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ArcGIS Pro

With Uni-ID you can get media here: https://livettu.sharepoint.com/:f:/s/software/EoeSboSgaypKoF0OSaWZdGIBpAyTD2ymDPp4-4QYlOogoQ

From there, select ArcGISPro_25_172639.exe

ArcGIS Pro 2.5 requires the .NET Framework 4.8 RuntIme

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

Access to license server:

  • If connected within the university network or via the Forti VPN for employees, the license server is "lic-esri.intra.ttu.ee".
  • Alternatively (for example, via the TORU VPN for students or the TalTech WiFi network), it may not work and will be used as the "193.40.250.192" license server instead.


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23