Kaugühendus FTP kaudu / Remote connection via FTP

Üle FTP ühenduse on võimalik failivahetus ülikooli võrguressurssidega:

  • Material - Õppejõudude kataloogid materjalide jagamiseks üliõpilastele.

  • StaffGroup - Struktuuriüksuste ühiskataloogid

  • StaffHome - Töötaja kodukataloog (Arvutitöökoha teenuse kasutaja 'Desktop'ja 'My Documents')

  • StudentsHome - Üliõpilase kodukataloog

  • Webikodu - Veebikataloog, kuhu laetavaid failid on väljaspool meie võrku nähtavad. Maht 50MB.


Kuidas kasutada

NB! See tehniline lahendus ei võimalda failinimedes kasutada täpitähti.

1. Ligipääsuks on vajalik TalTech Uni-ID

2. Kui parool on olemas siis avage FTP klientprogramm. Soovitame WinSCP

3. Kui FTP klient on avatud, siis tuleb luua ühendus.

Serveri nimi (Host):
sftp:sftp.ttu.ee

Kasutaja (Username):
Uni-ID kasutajanimi

Parool (password):
Uni-ID parool

4. Vajutage Login. FTP klient loob ühenduse ja peaksite nägema ülalnimetatud kaustu.
Probleemide korral pöörduge IT Helpdeski.

File exchange with university network resources is possible via FTP connection:

  • Material - Lectors catalogs for distributing materials to students.
  • StaffGroup - Common directories of structural units
  • StaffHome - Employee's home directory ('Desktop' and 'My Documents')
  • StudentsHome - Student home directory
  • Web Home - A web directory where uploaded files are visible outside of our network. Capacity 50MB.


How to use

NB! This technical solution does not allow punctuation to be used in file names.

1. TalTech Uni-ID is required for access

2. If a password exists, open the FTP client. We recommend WinSCP

3. If the FTP client is open, a connection must be established.


Server Name (Host):
sftp: sftp.ttu.ee

Username:
Uni-ID username

Password:
Uni-ID password

4. Press Login. The FTP client is connecting and you should see the folders mentioned above.If you have any problems, contact the IT Helpdesk.