TalTech e-post

Ülikooli e-posti teenuse osutamiseks kasutatakse Microsoft Office 365 platvormi. Kasutajakontod luuakse kõigile ülikooli töötajatele ja üliõpilastele automaatselt, personalisüsteemi või õppeinfosüsteemi andmete alusel.

Lisaks e-postkastile sisaldab teenus veel failide hoiustamise võimalust Microsoft OneDrive pilvsalvestusruumis ning nende redigeerimist veebiliideses.

E-posti veebiliidesesse on võimalik sisse logida aadressil https://mail.taltech.ee/.


Kasutajanimi ja parool

TalTech Uni-ID kasutajanime saab vaadata ja sellele parooli luua või muuta iseteeninduskeskkonnas aadressil https://pass.ttu.ee/.

Postkasti sisenemiseks peab kasutama kasutajanime kujul „uni-id@ttu.ee“.

Regulatsioon

E-posti kasutuskord


Abi ja juhendid

Abi postkasti seadistamiseks ja kasutamiseks leiab veebilehtedelt https://support.office.com/et-ee/. Sisestage otsingusõna ja leidke abi artikkel.

Kuidas seada automaatvastuseid
Kuidas seadistada kirjade edastamine teisele kontole


Kasutustingimused

Peale ülikoolis kehtiva e-posti kasutuskorra rakenduvad kasutajatele veel ka järgmised Microsofti teenuse kasutamise tingimused:

Kasutuspoliitika (inglise keeles)

Privaatsus
Kuidas täpsemalt Microsofti teenustel on tagatud privaatus leiab Usalduskeskuses

Infot Office365 teenuse ja isikuandmete töötluse teemadel leiab:  sertifikaadid ja GDPR

Viited Microsoft Office 365 kasutustingimustele on saadaval ka e-posti keskkonnas http://mail.ttu.ee


E-post nutiseadmes

Kuna iga nutitelefoni seadistamine on pisut erinev, siis tuleb abi leida kas telefoni kasutusjuhendist, office 365 e-maili seadistamise juhendist või aitab IT HelpDesk.
Juhendi järgi seadistamisel on oluline teada serveri nime: outlook.office365.com


E-posti seadistamine arvutis

Outlook 2007 ja uuema versiooni seadistamiseks arvutis käivitage outlook, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning kõik seadistused leitakse automaatselt. Ongi kasutamiseks valmis!


IMAP/POP3 seadistamine

IMAP-i või POP3-ga konto seadistamist on vaja juhul, kui kasutaja ei soovi kasutada Microsoft Outlooki või kasutab vanemat versiooni kui Outlook 2007. Microsoft Office365 serveris oleva meilikonto seadistamisel IMAP-iga ei ole võimalik kasutada ühisekalendri võimalusi. NB! Enne POP3 või IMAP-i seadistamist peab kasutaja vähemalt üks kord logima sisse veebimeili keskkonda mail.ttu.ee ning vahetama ära postkasti loomisel antud ajutise parooli. Alles seejärel on võimalik seadistada oma arvutis meiliklient.

POP-sätted:

IMAP-i sätted:

SMTP-sätted (outgoing):

NB! Server nõuab kirjade väljasaatmisel kasutaja autentimist.

NB2! Tuleb veenduda, et kirjade väljasaatmisel kasutatakse eelpool nimetatud STMP-serverit. Vastasel juhul ei ole tagatud väljasaadetavate e-kirjade adressaadini jõudmine.


E-post Linux keskkonnas


E-posti kasutaja meelespea

 • Tööalases suhtluses kasutage Ülikooli e-posti aadressi.

 • Kui Teile saabub e-kiri, mida peaks töötlema läbi oma üksuse organisatsiooni aadressi (nt üksusekood at ttu.ee), korraldage, et edasised seotud teated läbiksid võimalusel organisatsiooni aadressi.

 • Ärge edastage automaatselt oma e-kirju väljaspool ülikooli asuvatele aadressidele.

 • Sorteerige töö e-posti aadressile saabunud ja väljasaadetud isiklikud e-kirjad eraldi kaustadesse lisades kausta nimetusele tähistuse „Isiklik“. Juhul kui jätate isikliku kirjavahetuse eraldi tähistusega kausta sorteerimata, vastutate konfidentsiaalse ja isikuandmeid sisaldava teabe võimaliku tööandjale teatavaks saamise eest.

 • Võimalusel vältige ülikooli e-posti aadressi kasutamist isiklikuks otstarbeks.

 • Ülikooli e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada TTÜ tööga mitteseotud poliitiliseks- ja äritegevuseks.

 • Kasutage unikaalseid teistes e-teenustes mittekasutusel olevaid paroole.

 • Leppige struktuuriüksuse juhiga kokku oma e-kirjade asjakohane menetlemine puhkuse või muu töölt eemalviibimise ajal. Vajadusel võimaldage oma postkastile ajutine ligipääs teisele töötajale.

 • Kui kasutate automaatset kontorist eemaloleku teavitust, lisage teavitusse Teid asendava töötaja kontaktandmed ning organisatsiooni e-posti aadress.

 • Kui Teie e-posti teenuse kasutajaõigused lõppevad, teavitage eelnevalt oma kontakte ja vajadusel korradage e-kirjade üleandmine ülikoolile või hävitage need sobival viisil.

 • Kui olete kirja saanud eksituslikult, edastage see õigele adressaadile. Kui see ei ole võimalik, teavitage saatjat veast. Ärge avalikustage e-kirja sisu kolmandatele osapooltele.

 • Ärge saatke ega edastage enda või organisatsiooni e-posti aadressilt ahelkirju või masspostitusi ilma IT spetsialistiga konsulteerimata.


Liiga usin rämpsposti automaatfilter

Kas teadsid, et postkastis kadunud kiri võib olla ekslikult sattunud rämpsposti hulka?


Turvakaalutlustel keelatud e-kirja manuste faililaiendid

Blokeeritud faililaiendite nimistu

The Microsoft Office 365 platform is used to provide the university's e-mail service. User accounts are created for all university employees and students automatically, based on the data of the personnel system or the study information system.


In addition to your inbox, the service also includes the ability to store files in Microsoft OneDrive cloud storage and edit them in the web interface.

It is possible to log in to the e-mail web interface at https://mail.taltech.ee/.

Username and password

You can view the TalTech Uni-ID username and create or change the password for it in the self-service environment at https://pass.ttu.ee/.

To enter the mailbox, you must use the username "uni-id@ttu.ee". 

Regulatsioon

Rules for the Use of the E-mail Servie