Uni-ID lepinguväline konto


Digitaalse identiteedi eeskiri võimaldab struktuuriüksuse juhil või tema nimetatud isikul tellida avalduse alusel Uni-ID konto loomist või pikendamist:

Endiste töötajate kontode pikendamine on võimalik kuni 5 aastaks
Ülikooliväliste isikute kontode kehtivus on võimalik kuni 1 aastaksKonto tellimiseks/pikendamiseks:

Uni-ID avaldus esitamine toimub läbi tugiportaali täites ära vastava vormi:

Kasutajakonto → Lepinguväline Uni-ID konto

Taltech tugiportaal on kättesaadav lehel helpdesk.taltech.ee .

Avalduse alusel Uni-ID konto loomiseks või pikendamiseks kulub kuni kolm tööpäeva.


Küsimuste või probleemide korral kontakeeruge IT Helpdeskiga