Uni-ID ehk Digitaalne identiteet

Uni-ID teenuse eesmärk on lihtsustada läbi ühtse ja turvalise autentimissüsteemi ligipääsu ülikooli tsentraalsetele IKT ressurssidele. Uni-ID konto omanikel on end sõltuvalt teenusest võimalik autentida Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või kasutajanime ja parooliga.
Kõik ülikooli pakutavad IT teenused Smart-ID, ID-kaardi või Mobiil-ID logimist aga ei võimalda ning selleks on vajalik aktiveerida kasutajakonto ja parool luua.

Uni-ID kasutajakonto loomise eelduseks töötajatele on kehtiv leping ülikooliga ja üliõpilastele õppuri staatuse omamine.

Alates 2016. on üksuste juhtidel võimalik tellida ka lepinguväliste kontode loomist ja pikendamist.


Uni-ID konto annab vastavalt kasutaja rollile ülikoolis ligipääsu järgnevatele teenustele:

 • TalTech e-maili

 • Microsoft Onedrive

 • Microsoft Teams

 • Õpperuumi arvuti

 • Arvutitöökoht kontoris

 • Varundatud dokumendid ülikooli serveril. 25GB töötajale

 • Siseportaal

 • Tudengiportaal
 • eduroam wifi

 • VPN juurdepääs raamatukogu andmebaasidele

 • Personali infosüsteem

 • Raamatupidamise infosüsteem

 • Dokumendihalduse infosüsteem

 • TAAT teenused
 • TalTech moodle

 • TalTech APP


Uni-ID kasutajanime ja parooli aktiveerimine


 1. Uni-ID konto avamisel saadetakse uue töötaja või üliõpilasele teavituskiri, kus on juhised konto avamiseks.
  1. Kõigil, kel on Eesti riigi isikukood ja digitaalne identiteet, on võimalik Uni-ID aktiveerida https://pass.taltech.ee portaalis mõne lihtsa sammuga. 
  2. Kes ei oma Eesti isikukoodi, saavad e-mailile ühekordse salasõna, mille abil tuleb konto https://mail.taltech.ee keskkonnas aktiveerida
 2. Uni-ID kontot on võimalik isikut tõendava dokumendi alusel aktiveerida ka ruumis SOC-129 

Parooli nõuded

 • sisaldama 10 sümbolit või rohkem

 • sisaldama vähemalt kolme järgnevatest: väike täht, suur täht, number, sümbol(~`!@#$%^&*()+=_-{}[]\|:;”’?/<>,.)

 • ei tohi sisaldada kasutajanime või suurt osa sellest

 • ei tohi kasutada nelja viimast kehtinud parooli


Kahetasemeline isikutuvastus

Kõikidel TalTech Uni-ID kontodel on kohustuslik kasutada kahetasemelist autentimist. Rohkem infot Kahetasemeline isikutuvastus / Multi-factor authentication artiklist.


Uni-ID parooli lähtestamine

Juhise parooli lähtestamiseks leiate Uni-ID paroolitaaste juhend

Kõik kasutajad saavad ununenud salasõna lähtestada https://passwordreset.microsoftonline.com/passwordreset


Regulatsioonid

Digitaalse identiteedi eeskiriMurede või küsimuste korral pöörduga IT HelpDeski


The aim of the Uni-ID service is to provide access to the university's central ICT resources through a unified and secure authentication platform. Depending on the service, Uni-ID account holders can authenticate themselves with an Estonian ID card, Mobile ID, Smart-ID or username and password. However, not all IT services offered by the university allow Smart-ID, ID-card or Mobile-ID authentication, therefore it is necessary to activate a user account and create a password.

A prerequisite for a Uni-ID user account is a valid agreement with the university or student status.The Uni-ID account gives access to the following services according to the user's role in the university:

 • TalTech e-mail
 • Microsoft Onedrive
 • Microsoft Teams
 • Computers in classrooms
 • Computes in offices
 • Backed up folders on the university's server
 • Employee portal
 • Student portal
 • eduroam wifi
 • VPN access to library databases
 • Personnel information system
 • Accounting information system
 • Document management information system
 • TAAT services
 • TalTech moodle
 • TalTech APPActivation of Uni-ID username and password

 1. When Uni-ID account is created, you will recieve a notification e-mail with instructions to open your personal TalTech Uni-ID account.
  1. Everyone who has an Estonian identification code and digital identity can activate a Uni-ID in the https://pass.taltech.ee portal in a few simple steps.
  2. Those who do not have an Estonian personal identification code will receive a one-time password by e-mail, which must used to activate the account in the https://mail.taltech.ee environment
 2. The Uni-ID account can also be activated in the SOC-129 on the basis of an passport or ID-card.


Password requirements

 • atleast 10 symbols

 • atleast three of following characters: uppercase letter, lowercase letter, number and special character (~`!@#$%^&*()+=_-{}[]\|:;”’?/<>,.)

 • not contain your username or part of i

 • cannot use any of four previous passwords

Two-factor authentication

All TalTech Uni-ID accounts are set up to use two-factor authentication. You can find more from Kahetasemeline isikutuvastus / Multi-factor authentication article.

Resetting the Uni-ID password

You can find instructions for resetting your password in Uni-ID password recovery guide

All users can reset their forgotten password at https://passwordreset.microsoftonline.com/passwordreset

Regulations

Rules for digital identity


In case of questions or issues, don't hesitate to contact IT Kasutajatugi / IT Service Desk