Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamineeritava jaoks on tegemist peaaegu hariliku Moodle testiga.

Esiteks hoiatatakse teda, et midagi on teistmoodi kohe, kui ta hakkab Moodles testi tegema.

Lisaks antakse väga detailne ülevaade, mida testi tegemise ajal jälgitakse või mida kontrollitakse. See tekst varieerub vastavalt sellele, mida õppejõud või testi läbiviija seadistustes valis.
Seejärel teostatakse süsteemile üldine test, et kas arvuti omab kõiki vajalikke lisaseadmeid, kas internetiühendus on piisav jne.

Enne testi soorituse algust tuletatakse meelde tüüpilised murekohad, mis võivad testimist segada või katkestada.Peale seda algab testitava identifitseerimine. See on ainuke nõrk koht, mida senini suutnud tuvastada, nimelt ekraanile manatakse küll roheline ristkülik, mille sees ID-kaardi positsioneerimine peaks päädima automaatse salvestamisega. Tegelikkuses see juhtub automaatselt paaril juhul kümnest, ülejäänud kordadel tuleb eksamineeritaval ID kaardi tuvastamine käsitsi käivitada.Süsteem tegelikult ei tee mingit edasijõudnud triangulatsiooni eksamineeritava näo ja dokumendipildi vahel. Väidetavalt sellisel tasemel algoritmide valmis tegemine, et vigade % oleks madal ka, olevat liiga keeruline. Mis loob eneses võimaluse, et enda ID kaardi asemel nagu võiks ükskõik mida ekraanil näidata. Kasvõi Alexela kliendikaarti näiteks (Testi tegemise järgselt lehel eksamijärgsete testitulemuste analüüsi juures saab selle kohta lähemalt näha, mida süsteem sellisest tegevusest arvab).


Kui dokument ka esitletud, jõuab eksamineeritav viimase leheni enne testi algust, kus näidatakse tema kohta kogutud biomeetrilisi andmeid, ning võetakse kinnitus selle kohta, et ta on esitanud kõik ausalt, ning et tema või tema vanemliku esindaja nõusolek on antud sellisel kujul testi läbiviimiseks.
Test ise võrreldes "tavalise" Moodle testiga väga ei erine, lisaks kuvatakse lehel Quiz Tools nimelist pistikprogrammi, kus on võimalik ka käivitada eksami ajal kalkulaator ning märkmete tegemise leht.

Testi lõpetades igasugune arvuti ja kaamera jälgimine lõpetatakse.

Konsultatsiooniks palun võtta ühendust

Siim Vene siim.vene@taltech.ee

Silver Abozenko silver.abozenko@taltech.ee 

  • No labels