Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jälgimine spetsiaalse monitooringutarkvara abil (Proctoring Software)

Kui teaduskond otsutab finantseerida automatiseeritud monitooringutarkvara kasutamist, siis on selleks lubatud kasutada vaid Proctorio tarkvara, mis on TalTech Moodle’is välise vahendina saadaval.

Mis on Proctorio?

Proctorio on USA ettevõte, kes pakub online eksamineeritavate identiteedi tuvastamist ning algoritmidel põhinevat eksami läbiviimise kontrolli. Kontrolli viiakse läbi eksamineeritava arvutis veebikaamera, mikrofoni ning arvuti kasutamist reaalajas analüüsides.

Proctorio aitab tuvastada isikut ja seda tuvastamist saab järelvaadata iga arvestust teinud inimese korral. Lisaks aitab vähendada olukorda, kus eksamit tehakse mitmekesi koos (jällegi saab iga inimese eksami tegemise videot eraldi läbi vaadata)

Üheks Proctorio tugevuseks muu hulgas on Moodle liides, mis võimaldab nii õppejõul kui eksamineeritaval viia läbi kogu tegevust harjumuspäraselt Moodle keskkonnas ilma, et peaks mõnes kolmandas portaalis ennast tuvastama või teste haldama.

Kõik eksamineeritava ja tema poolt kasutataud arvuti jälgimisega seotud tegevused toimuvad AINULT selles vahemikus, mis on "Alusta testi" ning "Lõpeta test" vahel. Muul ajal mitte midagi ei salvestata.

Lisaks näeb kogu eksami jooksul salvestatud ainult Moodle kursuse õppejõud.

Proctorio salvestisi või isikuandmeid ei näe. Süsteemi ei saa kahjuks seadistada nii, et testide tulemused/analüütika automaatselt ära kustuks, siin on mõtlemise koht, kas või kuidas veenduda, et kõik eksamineeritavaid puudutavad andmed oleks kustutatud peale pretensioonide esitamise perioodi lõppu. Praegu ainuke meetod seda teha on kustutada test, millele on proktooring lisatud.


Proctorio TalTechis

TalTech Moodle on liidestatud Proctorioga, mis võimaldab väga lihtsalt lisada olemasolevale Moodle testile kogu teenuse funktsionaalsust.

Proctorio kasutamiseks saame osta pay-as-you-go mudeli alusel eksamineeritav/eksam litsentse 5$ tk. 

Eksamineerimise maksumuse finantseerimine on õppekavade/kavajuhtide vastutus.

Proctorio kasutamise eelduseks on Google Chrome olemasolu arvutis ning Proctorio pistikprogrammi paigaldus. Vastasel juhul näeb nii tudeng kui õppejõud järgmist hoiatust:


Link juhatab pistikprogrammi paigaldamise leheküljele


Proctorio liidestust Moodle kursusele aitab teha Silver Abozenko.


Kuna kogu tegevustik hõlmab eneses mitut erinevat etappi, siis on need jaotatud parema jälgitavuse huvides eraldi lehtedele.

  • Enne testi sisaldab eneses õppejõu tegevusi, saamaks enda test või eksam Proctorioga kaetud
  • Testi tegemise ajal on pigem tudengi vaade, mida täiendavalt talt oodatakse enne testi tegemist
  • Testi tegemise järgselt tutvustab analüütikat, mis avaneb õppejõule, kui tudeng(id) on testi lõpetanud.


Tudengitele jagamiseks mõeldud KKK ja juhendi failid:

Eesti keeles

Inglise keeles

Tingimused automatiseeritud monitooringutarkvara kasutamiseks:

  1. Tudengitelt on vaja küsida kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek.
  2. Kui tudeng keeldub, tuleb võimaldada eksami sooritamine muul viisil, nt auditoorselt vastavalt eriolukorra järgsetele juhistele, vt SIIN.

Konsultatsiooniks palun võtta ühendust

Siim Vene siim.vene@taltech.ee
Silver Abozenko silver.abozenko@taltech.ee 

Proctorio kliendihaldur:
Jana Bogosavljevic jana@proctorio.com  • No labels